Lidt om Herlev

Startside
Lidt om mig selv
Fritidsinteresser
Lidt om Herlev
Tillidshverv
Forskellige links
Min adresse m.m.

 Søger du efter

  noget ?  Prøv...

 

Sidst opdateret den 08-04-2015

Lidt om Herlev Kommune

For at du kan danne dig et indtryk af hvad Herlev er for en by, har jeg her samlet lidt oplysninger, men du kan altid se flere oplysninger på Herlev Kommunes egen hjemmeside.

 

Herlev Kommune, der arealmæssigt p.t. er en af landets mindste kommuner med i alt 1.206 ha, ligger ca. 10 km fra København, og er omkranset af kommunerne: København, Rødovre, Gladsaxe, Ballerup, Glostrup  og Furesø.

På trods af det meget lille areal, havde vi pr. 1. januar 2014 27.561 indbyggere i Herlev, fordelt på ca. 12.600 husstande.

Herlev er fortsat som selvstændig kommune efter kommunalreformen, men med flere opgaver end de nuværende.

GADEKAER.gif (47016 byte)Herlev er en aktiv by, præget af nærhed og fællesskaber. Det er en foreningsby med et væld af aktiviteter fra ungdomsklubber - idrætsforeninger - kulturelle foreninger, til ældreforeninger, for blot at nævne nogle af mulighederne.  I 2001 fik vi bl.a. en ny sportshal i tilknytning til Herlev Hallen og et Medborgerhus. I 2010 blev en helt nyrenoveret og fremtidssikret svømmehal, Hjortespring Badet åbnet.

Herlev Kommune er foregangkommune i en lang række udviklingsprojekter der handler om at lægge ansvar ud og inddrage borgerne. De fleste af de kommunale aktiviteter er underlagt rammestyring, således at der gives mulighed for en langt større medbestemmelse i bl.a. institutioner og på skolerne.

For de helt små borgere (eller måske for deres forældre ?) har vi pasningsgaranti i daginstitutionerne, samtidig med at vi har nogle af landets laveste takster. Se taksterne på Herlev Kommunes hjemmeside - www.herlev.dk

Ungdommens har deres eget hus - Ungdommens Hus - hvor de selv kan tilrettelægge deres aktiviteter, og måske skabe et større netværk mellem de unge. Derudover har de unge også spillestedet Klauzdal.

For de ældre bliver der også gjort en del. Ældreområdet er styrket de senere år, og det har bl.a. bevirket at antallet af plejeboliger er steget. Der blev i 1997 bygget et nyt ældrecenter med flere plejeboliger og genoptræningscenter, og i foråret 2003 blev udvidelsen af dette ældrecenter indflytningsklart med yderligere 24 nye boliger.

Dette er blot et lille kig på Herlev. Vil du vide mere, så prøv at se på en af disse adresser:

Herlev Kommune

Socialdemokraterne i Herlev

 

Venskabskommuner

Herlev Kommune har følgende venskabskommuner: Höganäs (Sverige), Nesodden (Norge), Paamiut / Frederikshåb (Grønland), Seltjarnarnes (Island), Lieto (Finland), Eberswalde (Tyskland) Gniewkowo (Polen).

Formålet med dette venskabssamarbejde er at give mulighed for at lære andre landes skikke og leveforhold at kende. Mellem de nordiske venskabsbyer (Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark) er der et mere formaliseret samarbejde mellem de nordiske venskabskommuner.

 

Skal du i kontakt med  Herlev Rådhus, får du adressen m.m. her:

Herlev Rådhus, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev

Tlf.: 44 52 70 00